wordpress tema

Isı Pay Ölçer

Siemens Isı Pay Ölçer Proje Tanıtımı , Isı pay Ölçer Kurulumu , Pay Ölçer Sayaç sayım ve fiyatlandırma Hizmetleri Uşak’da DAC Yapı Güvencesi ile.
Hizmetlerimiz1- SIEMENS ISI PAY ÖLÇER;
Merkezi sistemle ısınan binalarda daire içlerindeki her bir radyatöre monte edilen ısı pay ölçer cihazları ile kullanmış  olduğunuz  enerjinin parasını ödersiniz. Isı pay ölçer cihazlarında  bulunan sıcaklık sensörleri sayesinde radyatör ısısı ile oda ısısı arasındaki farkı ölçülerek kullanmış olduğunuz  enerjiyi hesaplar, gelen doğalgaz faturasından sonra konusunda  uzman teknik ekibin daire içerisine girmeden hiçbir  kat sakinini rahatsız etmeden uzaktan okuma (RF-GSM) sistemi ile bütün kullanım değerleri alınır bu alınan değerler  5627 sayılı kanunda belirtildiği sekilde kullanım oranına göre bölüştürülür ve bütün kat sakinlerine ısı gider bildirim extresi olarak ulaştırılır.

2- SIEMENS TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI;
Termostatik radyatör vanası, termostat ile çalışan bir vanadan oluşmaktadır. Oda sıcaklığı termostat üzerindeki skala yardımıyla ayarlanır. Oda sıcaklığı ayarlanan değere geldiğinde,  başlık içindeki sıcaklığa duyarlı mekanizma, otamatik olarak vanayı kısarak,radyatörün gereksiz çalışmasını önler. Böylelikle tesistat suyu ısısını kaybetmeden ısı kaynağına  geri döner. Reglaj özelliği sayesinde binalarda üst katların  az ısınıp, alt katların çok ısınma adaletsizliği ortadan kalkmış olur.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Kanun No : 5627
Yayımlanma Tarihi : 02.05.2007
Madde 7-(1)-c:
Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak  paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Merkezi sistemle ısınan binalarda da kat sakini tüketmiş olduğu ısının kontrolünü kendisi yapıp, tükettiği kadar  ödeyebiliyor.
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince geçiş süresi 2 Mayıs  2012 dir.
Günümüzün en önemli konusu enerji verimliliği kavramıdır. Dünyada boy gösteren enerji krizleri ve enerjinin her geçen gün dahada değerli hale gelmesi, enerjinin daha
verimli tüketilmesi için özverili tasarruf önlemlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır. SIEMENS payölçer ve kalorimetre cihazları ile merkezi  sistemle ısınan evlerde adil yakıt parası paylaşımı yapmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki dökümanları indiriniz…
Isı Pay Ölçer Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Siemens Isı Pay Ölçer Sunum

IMG_0001IMG